En bolig kan fort bli en kostbar investering, og det krever mye planlegging. Jo bedre byggingen er planlagt, desto mindre sjanse er det for avvik.

Det kan være lurt å ha alle planene nedtegnet, og på denne nettsiden https://www.witre.no/no/wno/whiteboards finner du verktøy som kan hjelpe deg å gjøre raske nedtegnelser:

Et budsjett er naturligvis noe av det viktigste å skrive ned, og det er viktig å være streng på dette området. Sett en maksgrense for hvor mye penger som skal brukes, men ha likevel en ekstrapott for uforutsette utgifter som vil dukke opp. Det gjelder likevel både for ekstrapotten og det originale budsjettet at man ikke gjør noen overskridelser, for mange bekker små utgjør en stor Å. Dette gjelder jo spesielt for noe såpass kostbart som et hus.

En tydelig og godt planlagt skisse er en nødvendighet. Da blir det mindre rom for misforståelser, og det gjelder å ha god dialog med entreprenøren. De som bygger huset, er de som best ser hvor tidkrevende det kommer til å bli, så det er best å la dem stå for tidsplanen.

God planlegging lønner seg alltid

 

En totalentreprise er kanskje best, i hvert fall hvis det er første gang man bygger hus, for da har man bare ett firma å forholde seg til, og man får bedre oversikt over totalkostnader og hvor mye tid det vil ta. Hvis du likevel er sikker på at alt er under kontroll, vil delentreprise gi deg bedre spillerom hva angår detaljer. Husk også å ha byggetillatelsen klar i god tid før du begynner.

Det vil normalt ta i underkant av en måned å få ferdigbygd de fleste hus, men skulle det skje uhell, er det smart å ha forsikret huset selv under byggingen. Etter at arbeidet er ferdiggjort, gjelder det å inspisere huset for å se at alt er som det skal. For å forsikre deg om at inspeksjonen er upartisk, gjelder det å ansette en helt uavhengig part til å utføre den jobben. Eventuelle feil må bli ført opp i protokollen.

Når alt er unnagjort, må naturligvis myndighetene få vite om din nye adresse, så meld fra til de nødvendige instansene.