Norsk arkitektur har aner helt tilbake til forhistorisk tid og man ser fremdeles mye gotisk inspirert og funkisstil rundtom i Norge. Hvem hvem er det som står bak de arkitektoniske perlene i Norge? 

Det er ingen tvil om at kristendommen også har hatt sitt å si når det kommer til arkitekturhistorie her i landet. Med kristendommen kom store vakre kirker bygget med oppmurt stein og spennende detaljer som gotiske figurer og glassvinduer. Vi ser enda trekk fra disse byggene i dagens arkitektur. Noen av de mektigste byggene vi har i Norge i dag er for eksempel Nidaros domkirke, Stavanger domkirke og gamle Aker kirke i Oslo.

På 1800-tallet begynte arkitekter å forme seg et navn gjennom å tegne forskjellige bygg. H.D.F Linstow tegnet Slottet slik vi kjenner det i dag. Christian H. Grosch var ansvarlig for de nyklassisistiske Børsen, Norges Bank og Universitetet. Så sørget han for å føre inn en historismen med Brannvakten og de tilknyttede basarer. H.E Schirmer førte historismen videre med Gaustad Sykehus og Botsfengselet i Oslo.

Etterhvert som industrialiseringen var et faktum og folk så smått begynte å strømme til byene, måtte arkitektene tenke nytt. Det måtte være plass til flere på mindre areal, og løsningen ble bygninger som raget flere etasjer over bakken, gjerne sentrert rundt noen grønne lunger. Et eksempel her er Paul Due og Henrik Thrap-Meyers Victoria Terrasse som ble regnet som en fasjonabel leiegård.

Arkitektur i Oslo

Mye av Oslo er preget av funksjonalismen som gjorde sitt inntog allerede i 1925 da Lars Backer tegnet restauranten Skansen som ble den første funksjonalistiske bygningen i Norden. Funksjonalismen utviklet seg etterhvert til å bli en egen stil kalt Funkis og den var spesielt synlig i en serie villaer som Arne Korsmo og Sverre Aasland laget, sterkt inspirert av Le Corbusier. Foruten disse villaene står også Ove Bang sitt samfunnshus fra 1940 og  Per Grieg sitt Sundts varemagasin i Bergen som noen av klippene i den norske funksjonalismen.

Knut Knutsen og Arne Korsmo drev med undervisning etter andre verdenskrig og på denne måten var de med å inspirere en ny generasjon med arkitekter som for eksempel Birger Lambertz-Nilssen og Trond Eliassen. Noen av de som ble inspirert av Korsmo var den såkalte Pagon-gruppen som ble stiftet i 1949. Den besto av blant annet Sverre Fehn, Geir Grung, Odd Østbye, Håkon Mjelva og Christian Norberg- Schulz og denne gruppen er blant annet kjent for  museumsbygningen på Maihaugen i Lillehammer og Økern Aldershjem i Oslo.

På 60 og 70-tallet prøvde man å gjøre den moderne arkitekturen enda bedre og arkitekter som Kjell Lund og Nils Slaatto ble anerkjent internasjonalt blant annet for bygget Chateau Neuf på Majorstua i Oslo. Kristian Bjerknes og Bjørn Simonnæs sørget for å føre Bergens-skolen videre. Etterhvert som postmodernismen gjorde sitt inntog fikk Norge arkitekter som Jan Digerud og Jon Lundberg som etterhvert ble to av landets ledende arkitekter. Sverre Fehn har blitt kjent for sine bygg Norsk Bremuseum, Villa Busk og Aukrustsenteret som alle er blitt regnet som milepæler i norsk arkitektur. Hans poetiske modernisme ga han Pritzker-prisen i 1997.

Arkitektur i Norge

Men det finnes mange andre dyktige arkitekter som har satt sitt preg på norsk arkitektur.

  • Jens P. Askim og Sven Hartvig som står bak Stiklestad Nasjonale Kulturhus.
  • Arkitektkontoret Blå Strek som har forskjellige boligprosjekt i Tromsø.
  • Samelandssentret i Karasjok er tegnet av Bjerk og Bjørge.
  • Jærmuseumet på Time er laget av HWH arkitekter og Einar Myklebust.
  • Hamar Olympiahall også kalt Vikingskipet ble tegnet av Biong & Biong og Niels Torp.
  • Snøhetta Arkitektur Landskap tegnet Lillehammer Kunstmuseum, Operahuset i Bjørvika og utbyggingen av Tjuvholmen.