Hele livet er vi omgitt av bygninger. Arkitekturen har en direkte effekt på kroppen og på hvordan vi forholder oss til rom og hverandre.

God arkitektur kan gjøre deg trygg og få deg til å trives. Og motsatt kan dårlig arkitektur være med på gjøre deg ukonsentrert og usikker. Derfor er det veldig viktig at arkitekturen barn blir eksponert for gjennom skolegang, oppmuntrer til læring og positive følelser.

Fokus på et godt læringsmiljø

Når skolebygninger blir laget, er det forskjellige problemstillinger som må bli tatt hensyn til. Dette gjelder areal i forhold til menneskene som skal være i bygningen, budsjettet man har muligheten til å benytte, og hvilke arkitektoniske løsninger som gir best læringsmiljø. Det har i fagmiljøet vært mange diskusjoner om hvorvidt arealeffektiviseringen har gått på bekostning av de estetiske arkitektoniske løsningene. De har ikke kommet til noen endelig konklusjon, men hver gang et nytt skolebygg skal bli reist, er det en kabal som må gå opp, der arealet må effektiviseres og benyttes best mulig sett i sammenheng med funksjonen. Det er mange avgjørelser som blir tatt når en bygning skal reises, og ikke alle ønsker kan bli innfridd. Det har blitt forsket på forholdet mellom arkitektur og læring, og dette viser at en gjennomtenkt og spesiallaget bygning har en positiv innvirkning på elevene og lærerne som ferdes i den. Det blir også kontinuerlig prøvd ut hvilke løsninger som gir flest fordeler, det være seg åpne kontorlandskap, transparente glass eller mindre og antiautoritære klasserom.

Aspøy skole i Ålesund

Et fokus på arkitektoniske løsninger er fordelaktig for de yngste. Grunnen til dette er at det legger grunnlaget for hvordan de forholder seg til læring og medmennesker. Har elevene en positiv erfaring med skolegang fra de starter i første klasse, er det mer sannsynlig at de vil ønske å studere videre. Det er kombinasjonen av gode lærere, et godt miljø og omgivelsene som vil forme deres oppfatning og være med på å så frøet om å fortsette med morsom læring. God arkitektur er dermed ikke bare noe å hvile øynene på, det er også en investering for fremtidens spirer.

God skolearkitektur gir oss:

  • Glade elever
  • Et godt og positivt læringsmiljø
  • En investering i fremtiden